Trang chủ / Tin tức

Google - adwords

service

Adwords là dịch vụ khai thác quảng cáo của Google thực hiện trên công cụ tìm kiếm và các website trong hệ thống liên kết. Adwords đem lại hơn 90% lợi nhuận cho Google Inc và là nguồn thu chính của tập đoàn. Có thể khẳng định Google Adwords là kênh quảng cáo Online hiệu quả nhất hiện nay.

Google Adwords là gì? Tại sao quảng cáo google adwrods lại hiểu quả nhất?

Có thể khẳng định Google Adwords  là kênh quảng cáo Online hiệu quả nhất hiện nay.
Chỉ cần Từ khóa chiến lượt của bạn xuất hiện trong Top Google thì khả năng khách hàng mục tiêu biết đến dịch vụ, sản phẩm của bạn rất cao.
Adwords là dịch vụ khai thác quảng cáo của Google thực hiện trên công cụ tìm kiếm và các website trong hệ thống liên kết. Adwords đem lại hơn 90% lợi nhuận cho Google Inc và là nguồn thu chính của tập đoàn.

Google cung cấp giải pháp quảng cáo tài trợ Adwords cho khách hàng theo phương thức Pay per Click (trả tiền theo mỗi lượt nhấp chuột) với 3 hình thức chính:
• Quảng cáo từ khóa trên công cụ tìm kiếm
• Quảng cáo từ khóa trên các website
• Quảng cáo banner trên các website

CÁC HÌNH THỨC QUẢNG CÁO GOOGLE  ADWORDS

1) Hình thức quảng cáo
Tùy theo yêu cầu của Qúy khách hàng, kết quả quảng cáo sẽ được hiển thị vị trí top 1 đến top 3 vị trí đầu tiên hoặc bên tay phải của trang nhất Google. Hình thức hiển thị:
–  Quảng cáo từ khóa trên công cụ tìm kiếm
–  Quảng cáo từ khóa trên các website
–  Quảng cáo banner trên các website

2) Hiển thị thông điệp
Chúng tôi sẽ tối ưu để mẫu quảng cáo có thể xác định đúng đối tượng quan tâm để tối ưu quảng cáo và chi phí như sau:
–   Hiển thị trong khoảng thời gian nhất định
–   Hiển thị theo đúng từ khóa đã lựa chọn
–   Hiển thị theo khu vực, quốc gia hoặc toàn cầu
–   Hiển thị theo đúng định mức ngân sách, theo chiến dịch đã được đặt ra.
–   Quảng cáo tìm kiếm cho phép xuất hiện đúng lúc khách hàng cần.


LỢI ÍCH CỦA VIỆC QUẢNG CÁO GOOGLE ADWORDS LÀ GÌ ?

1)  Nhắm đúng đối tượng mục tiêu
– Có thể xác định đúng nhóm đối tượng quan tâm tới quảng cáo
– Tùy biến giúp khách hàng tối ưu hóa quảng cáo và chi phí
– Tiếp  cận số lượng lớn khách hàng trên thế giới cũng như tại Việt Nam.

2) Chi phí thấp, hiệu quả cao                      
– Kiểm soát chặt chẽ hiệu quả của chiến dịch thông qua hệ thống báo cáo chi tiết.
– Linh hoạt, hiệu quả nhanh chóng

3)  Quảng cáo hiển thị nhanh chóng
– Quảng cáo xuât hiện sau khi set up và chờ duyệt, có thể trong vòng 24h
– Thay đổi nội dung quảng cáo, bổ sung từ khóa bất cứ lúc nào bạn muốn.
– Quảng cáo với bất cứ ngôn ngữ nào tại bất cứ thị trường nào bạn nhắm tới. 

 

Facebook Google Twitter